Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viênThs Lương Anh Dũng

Giáo viên Thể dụcThs Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên Vật lýPhạm Thị Thanh Hà

Giáo viên Anh vănVũ Ngân Hà

Cán bộ Truyền thôngThs Nguyễn Thị Thu Hồng

Giáo viên Tin họcThs Nguyễn Xuân Hồng

Giáo viên Ngữ VănHoàng Thị Tuyết Mai

Y tế, giám thịNguyễn Hồng Miền

Giáo viên Hoá họcThs Nguyễn Thị Nga

Giáo viên Vật lý

Trang 2 / 4    
Lên đầu
  • Chúng tôi trên