Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viênThs Đỗ Quang Ngọc

Giáo viên Vật lýThs Nguyễn Thị Nguyên

Giáo viên Sinh họcLê Thị Tâm

Giáo viên Lịch sửTô Văn Thái

Giáo viên ToánNguyễn Thị Thủy

Giáo viên Anh vănNguyễn Văn Toán

Giáo viên Công nghệVũ Quốc Toản

Cán bộ CSVCThs Phan Ngọc Tú

Giáo viên ToánBùi Công Tuyên

Giáo viên GDQP-AN

Trang 3 / 4    
Lên đầu
  • Chúng tôi trên