Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viênThs Hoàng Thị Thủy Vân

Giáo viên Ngữ VănThs Nguyễn Thị Vân

Giáo viên Hóa họcNguyễn Hùng Việt

Giáo viên Anh văn

Trang 4 / 4    
Lên đầu
  • Chúng tôi trên