Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viên

Lê Thị Bình

Giáo viên GDCD
Sinh năm 1954 . Giáo viên trường THPT Kim Liên , đã nghỉ hưu . Giảng dạy tại THPT Phan Bội Châu từ 1999 đến nay .
Lên đầu
  • Chúng tôi trên