Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viên

Ngô Thanh Thủy

PCT Hội đồng Quản trị
Sinh năm 1959 . Cử nhân ĐHSPKT .
Lên đầu
  • Chúng tôi trên