Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viên

Lê Bình Minh

Cán bộ Văn phòng
SN 1982 - Kế toán văn phòng của Trường
Lên đầu
  • Chúng tôi trên