Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Đội ngũ giáo viên

Phan Thị Bắc

Giáo viên Toán
SN 1990, Cử nhân Toán học.
Lên đầu
  • Chúng tôi trên