Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Thành tựu nhà trường

Năm học thứ nhất : ( 1996-1997)

-         Trường tổ chức thi tuyển : có 800 thí sinh dự thi .

-         Tuyển 6 lớp 10 với 233 học sinh .

-         Thi HSG : có 3 học sinh đạt giải thành phố môn Vật lý

Năm học thứ hai : (1997-1998)

-         Trường tổ chức thi tuyển : 1200 thí sinh dự thi

-         Tuyển 4 lớp 10 : 180 học sinh .Toàn trường 300h/s .

-         Thi HSG thành phố : 50 học sinh dự thi , 21 học sinh đạt chuẩn vòng I ;

2 học sinh dự thi vòng II

Năm học thứ ba : (1998-1999)

-         Năm đầu tiên xét tuyển lớp 10 theo quy định chung của sở GD-ĐT Hà nội .

-         Tổng số học sinh lớp 10 : 120 học sinh ; toàn trường 425h/s .

-         Thi HSG thành phố : 60h/s dự thi , 24 đạt chuẩn vòng I , 4 em thi vòng II .

-         Khoá học sinh đầu tiên thi TN : Đỗ 100%.

-         Thi đại học : Đỗ  62% : vào các trường ĐH công lập : 32%

                                                                    ĐH dân lập , Cao đẳng  :  30%

Năm học thứ tư : (1999-2000)

-         Toàn trường : 431 học sinh – 10 lớp .

-         Có 70 học sinh dự thi HSG thành phố .

24 học sinh đạt chuẩn vòng I

2 học sinh dự thi vòng II

-         Thi TN khoá 2 : đỗ 97,1% ( tốp các trường NCLđỗ cao nhất TP )

-         Thi vào ĐH và CĐ : Đỗ 65%

Năm học thứ năm : (2000-2001)

-         Toàn trường 337h/s –8 lớp .

-         Có 57 h/s dự thi HSG thành phố :

             5 đạt chuẩn vòng II ; 1 giải khuyến khích môn Văn .

-         Thi TN khoá 3 : đỗ TN 100%

-         Thi ĐH đỗ 62%

Năm học thứ sáu : ( 2001-2002)

-         Toàn trường 302 h/s-7 lớp

-         Có 50 h/s dự thi HSG thành phố . 4 h/s đạt chuẩn vòng II

-         Thi TN khoá 4 : đỗ 98,45% (tốp các trường NCLđỗ cao nhất TP )

-         Thi ĐH :  đỗ 65%

Năm học thứ bảy : ( 2002-2003)

-         Toàn trường 300 h/s-7 lớp

-         Có 60 h/s dự thi HSG thành phố . 12 h/s đạt chuẩn vòng II

-         Thi TN khoá 5 : đỗ 100%

-         Thi ĐH :   đỗ 68% vào ĐH ; tính cả CĐ là 87%

Năm học thứ tám : (2003-2004)

-         Toàn trường có 300 học sinh

-         Có 58 em dự thi HSG thành phố . Đạt chuẩn vòng II : 10 học sinh

-         Thi TN khoá 6 : đỗ 98,2%

-         Thi ĐH đỗ 72%

Năm học thứ chín : (2004-2005)

-         Toàn trường có 290 học sinh

-         Có 45 học sinh dự thi thành phố . Đạt chuẩn HSG thành phố : 12

-         Thi TN khoá 7 :  đỗ 100%

-         Thi ĐH đỗ 71%

Năm học thứ mười : (2005-2006)

-         Toàn trường có 280 học sinh .

-         Thi TN khoá 8 : 100%

-         Thi ĐH đỗ trên 75%

Năm học thứ mười một : (2006-2007)

-         Toàn trường có 330 học sinh

-         Thi TN khoá 9 đỗ : 94,2% (Năm đầu tiên Bộ GD thực hiện Hai không)

-         Thi ĐH đỗ 72%

Năm học thứ mười hai : (2007-2008)

-         Toàn trường có 300 học sinh

-         Thi TN khoá 10 :  Đỗ 100%

-         Thi ĐH và CĐ : đỗ 68%

Năm học thứ mười ba : (2008-2009)         

-         Toàn trường có 350 học sinh

-         Thi TN khoá 11 : Đỗ 99,8%

-         Thi ĐH và CĐ : đỗ 70%

Năm học thứ mười bốn : ( 2009-2010)

-         Toàn trường có 320 học sinh

-         Thi TN Khoá thứ 12 : Đỗ 100%

-        Thi ĐH      : đỗ 75%

 

Năm học thứ mười năm : ( 2010-2011)

-         Toàn trường có 340 học sinh

-         Thi TN Khoá thứ 13 : đỗ 98,6%

-         Thi ĐH và CĐ : đỗ 72%

 

Năm học thứ mười sáu : ( 2011-2012)

-         Toàn trường có 330 học sinh

-         Thi TN Khoá thứ 14 : đỗ 100%

-         Thi ĐH và CĐ  :       đỗ 85%

 

Năm học thứ mười bảy : ( 2012-2013)

-         Toàn trường có 310 học sinh

-         Thi TN Khoá thứ 15 : Thi TN ngày 2/6/2013

-         Thi ĐH và CĐ : thi vào tháng 7/2013

 

Đánh giá chung về chất lượng đào tạo 17 năm của nhà trường :

-         Số lượng học sinh toàn trường : dao động từ 300-400 học sinh

-         Tỉ lệ thi đỗ TN : từ 98%-100%

-         Tỉ lệ thi đỗ ĐH và CĐ : trên 70%

                                -         Thành tích trên được giữ ổn định trong suốt 17 năm .

Lên đầu
  • Chúng tôi trên