Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Kế hoạch giảng dạy

Công tác tháng 4 & 5 năm 2019

Ngày cập nhật:05-04-2019 0 Bình luận

Các lớp triển khai công tác 2 tháng cuối năm học ; Nhà trường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019 với các chỉ tiêu đã đặt ra ...

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU       

    

CÔNG TÁC THÁNG 4 & 5 / 2019

NỘI DUNG CÔNG TÁC

I.Công tác học tập :

Khối 12 :

1. Ôn tập các môn thi tốt nghiệp :

              - (01-17)/4 :  2,5 tuần ôn tập chương trình học kỳ 2

                    -  Thi thử lần 1 trong 3 ngày (18-20)/4 ( Thứ năm , sáu , bảy)

                    - 22/4-12/5 :   3 tuần Ôn tập toàn bộ chương trình lớp 12 

                    - (13-15)/5 :   Thi thử lần 2 trong 3 ngày ( Thứ hai , ba , tư)

         - (16-29)/5:  2 tuần ôn vòng 2

         - 30/5 -02/6 :  3 ngày Thi thử lần 3 (Thứ năm , sáu , bảy)

                    - (3-22)/6 :  Tập trung luyện các dạng đề thi

                                      ( Tổng cộng : 12 tuần ôn và thi thử )

Thi THPT Quốc gia vào các ngày (25,26,27)/06/2019

2. Nộp phiếu đăng ký dự thi TN :  từ 01/4 – 20/4.

3. Hoàn thành điểm tổng kết và hồ sơ thi TN .

+ Hoàn thành điểm TK trước 15/5

+ Hoàn thành hồ sơ thi TN , tổ chức kiểm tra chéo các trường : Từ 15/ - 30/5

 4. Tổ chức lễ ra trường, khen thưởng HSG , HSTT :

       Thực hiện trong tháng 6/2016               

Khối 11 và khối 10 :

1. Thi học kỳ 2 :  tuần từ 15/4 – 21/4 : Thi các môn Sinh , Sử , Địa , CN , Tin , GDCD , QP

2. Thi HK2 : tuần (22 – 28)/4 các môn Toán , Lý , Hóa , Văn , Anh

3. Hoàn thành chương trình: 2 tuần 29/4 – 12/5

4. Làm điểm tổng kết,  học bạ : (13-19)/5

5. Xét duyệt học sinh thi lại, chuyển trường bắt buộc.

      khen thưởng HS giỏi, HS tiên tiến.

6. Họp CMHS cuối năm : Chủ nhật 19/5.

7. Tổng kết lớp : Thứ hai 20/5.

II. Công tác giáo dục đạo đức , kỷ luật :

1. Thực hiện tốt nội quy nhà trường ; đặc biệt không nghỉ học, không đi muộn , thực hiện tốt trang phục mùa hè ; Giữ gìn tài sản, vệ sinh trường lớp .

2. Các lớp có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên trong kỳ ôn tập và thi các môn học kỳ 2

3. Mỗi học sinh có ý thức vươn lên trong học tập ; Trau dồi đạo đức để đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi cuối năm . Toàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

III. Công tác đoàn :

1. Các chi đoàn phân loại đoàn viên : Tốt , Khá , TB.

2. Bí thư các chi đoàn ghi nhận xét cuối năm vào từng sổ đoàn viên.

3. Các chi đoàn khối 12 xét kết nạp đợt 19/5.

4. Đoàn trường hoàn thành hồ sơ chuyển SH Đoàn cho khối 12.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần (01/4 –07/4) :

              Khối 12        - Ôn tập tuần 1: chương trình HK2 lớp 12     

                                       -  Các môn không thi TN hoàn thành điểm HK2                    

Tuần (08/4 – 14/4) :

     Khối 12 :                Ôn tập tuần 2: chương trình HK2 lớp 12

Khối 11 và khối 10 :

-         Ôn tập các môn : Sinh, CN, Tin, Sử, Địa, GDCD, GDQP .

-         Nhóm trưởng T,L,H,V,A nộp đề cương ôn tập .

Tuần (15/4 – 21/4) :

      Khối 12 : Thi thử lần 1 vào thứ Năm , Sáu , Bảy

-         GVBM làm xong điểm tổng kết trên SMAS : (15,16,17)/4 .

-         GVCN xếp loại VH, HK duyệt BGH : 19/4 .

-         Bí thư chi đoàn nộp danh sách kết nạp Đoàn đợt 19/5. ( GVCN ký duyệt ) .

      Khối 11 và khối 10 :

  - Thi Sinh , CN , Tin , Sử , Địa , GDCD , GDQP , TD theo thời khoá biểu .

  - Ôn tập T,L,H,V,A theo đề cương .

  - Nhóm trưởng nộp đề thi : T,L,H,V,A .

Tuần (22/4 –28/4) :

       Khối 12 :

- Ôn tập vòng 2 : Chương trình HK1 lớp 12

- GVBM nhập điểm vào ESAM : (22,23,24)/4 .

-  GVBM, GVCN ký học bạ : (25,26,27)/4

- Bí thư nộp sổ đoàn của các đoàn viên được xét kết nạp.

      Khối 11 và khối 10 :    Thi học kỳ : T,L,H,V,A .

Tuần 29/4 – 05/5 :

      Khối 12 :

-         Ôn tập chương trình HK1 lớp 12 – Tuần 2

-         Văn phòng kiểm tra hồ sơ thi TN khối 12 : (2,3,4)/5

-         Đoàn trường ký duyệt kết nạp đoàn cho khối 12

     Khối 11 và khối 10 :       GVBM chấm xong bài thi HK2 .

Tuần 06/5 – 12/5 :

Khối 12 :

Ôn tập chương trình cả năm lớp 12 – Tuần 3

-  Tổ chức kết nạp đoàn khối 12 .

-  Chi đoàn : Phân loại đoàn viên ,ghi nhận xét sổ đoàn viên

-  Đoàn trường hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt

     Khối 11 và khối 10 :       

-         Hoàn thành chương trình năm học .

-         GVBM làm điểm tổng kết 

-         Các chi đoàn phân loại đoàn viên ; ghi nhận xét sổ đoàn viên  .

Tuần (13/5 - 19/5):

       Khối 12 :

Thi thử lần 2 vào thứ Hai, Ba, Tư

      Khối 11 và khối 10 :

-         Học sinh nghỉ học ; GVBM làm sổ điểm và học bạ : Thứ hai ,ba , tư

-         GVCN xếp loại VH, HK duyệt BGH  :  (15,16)/5

-         Họp CMHS : Chủ nhật  19/5

Tuần (20/5 -26/5 ) :

      Khối 12 :

Ôn tập vòng 2 – Tuần 1

      Khối 11 và khối 10 :

                        -  Tổng kết lớp : Thứ hai ngày 20/5

                        -  Nghỉ hè từ 22/5 .

    Văn phòng :         

-         Kiểm tra sổ điểm , học bạ khối 10 , 11 .

-         Kiểm tra hồ sơ khối 12 lần cuối trước khi Sở GD kiểm tra 

    Trường : Kiểm tra chéo hồ sơ trường khác theo phân công của Sở GD-ĐT

Tuần (27/5 -02/6) :

      Khối 12 : 

  -  Ôn tập vòng 2 – Tuần 2

  - Thi thử lần 3 vào thứ Năm , Sáu , Bảy

Tuần (03 – 09)/6 :

      Khối 12 :  Ôn vòng 3 : Luyện đề thi THPT Quốc gia – Tuần 1

 

Từ (10 -16)/6 :   

      Khối 12 :  Ôn vòng 3 : Luyện đề thi THPT Quốc gia – Tuần 2

 

Từ (17 -23)/6 :  

      Khối 12 :  Ôn vòng 3 : Luyện đề thi THPT Quốc gia – Tuần 3

 

0 Bình luận
Lên đầu
  • Chúng tôi trên