Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017

Ngày cập nhật:24-11-2017 0 Bình luận

Tháng 12 là tháng thi và tổng kết học kỳ I trong toàn trường . Đoàn trường tổ chức các hoạt động Noel và đón chào năm mới 2018 !

 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

CÔNG TÁC THÁNG 12-2017

    A. NỘI DUNG CÔNG TÁC

I. Học tập:

1. Khối 12  : - Sơ kết học kỳ I , họp CMHS , khen thưởng HKI .

                     - Tư vấn cho học sinh và CMHS chọn môn thi KHTN hay KHXH

2. Khối 11 :  - Sơ kết học kỳ I , họp CMHS , khen thưởng HKI .

                     - Lấy nguyện vọng đăng ký môn thi THPT quốc gia ( KHTN , KHXH)

3. Khối 10 :  - Thi học kỳ I trong 2 tuần từ (04-17)/12 .

II. Rèn luyện đạo đức, hoạt động tập thể: 

1. Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp học tập , kỷ luật .

2. Nhà trường tặng qùa con thương binh nhân ngày 22/12

3. Tổ chức hoạt động tập thể dịp Noel và chào năm mới 2018

     B. LỊCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 27/11 - 03/12 :

1. Khối 12 ,11 : Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng HK2

2.  Khối 10 :    - Ôn tập môn : Sinh , Sử , Địa , CN , GDCD , Tin , GDCD , GDQP 

Tuần 04/12 -10/12 :

1. Khối 11 :   -  Họp CMHS sơ kết HKI Chủ nhật 10/12/2017

                      -  Khen thưởng học sinh xếp loại khá , giỏi học kỳ I

                      -  Lấy nguyện vọng đăng ký KHTN hay KHXH

2. Khối 10 :     - Thi HKI  Sinh , Sử , Địa , Tin , CN , GDCD ,GDQP , TD

                         - Ôn tập T,L,H,V,A . Nhóm trưởng T,L,H,V,A nộp đề thi .

Tuần 11/12 - 17/12 :

            1. Khối 12 ,11 : Học chương trình tuần thứ 21 .

1. Khối 10 :      Thi học kỳ các môn : T, L , H, V, A

Tuần 18/12  -24/12:

            1. Khối 10 :    - GVBM chấm xong bài thi T,L,H,V,A .  

                                  - Học chương trình học kỳ 2 .          

            2. Trường tặng quà con TB , LS ngày 22/12 .

            3. Đoàn trường : Tổ chức Noel và chào năm mới 2018 . ( Có chương trình chi tiết)

Tuần 25/12  -31/12/2017:  

1.      Khối 12 ,11 :  học chương trình tuần 23 .

2.      Khối 10 :   Làm xong điểm tổng kết HK1

 

Tuần 01/01/2018- 07/01/2018 :

            Khối 10 :  Họp CMHS sơ kết HKI vào chủ nhật 07/01/2018

0 Bình luận
Lên đầu
  • Chúng tôi trên