Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Ngày cập nhật:31-05-2013 0 Bình luận

Năm học 2013-2014 nhà trường tuyển 2 lớp ban cơ bản ; 1 lớp chọn và 1 lớp chất lượng cao

 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10  

 

NĂM HỌC 2013-2014

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH :

Năm học 2013-2014 nhà trường tuyển 4 lớp 10 , bao gồm :

       -1 lớp giáo dục chất lượng cao : 25 học sinh

      - 1 lớp chọn : 30 học sinh

      - 2 lớp ban cơ bản : 35 học sinh/lớp

 

II. TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN :

   1. Tuyển thẳng các trường hợp sau :

            - Lớp 9 có hạnh kiểm tốt và học lực giỏi

            - Lớp 9 có hạnh kiểm tốt , học lực khá với điểm tổng kết Văn ,Toán >7

   2. Lớp 10 chất lượng cao :

            - Lớp 9 có hạnh kiểm tốt , học lực giỏi

            - Điểm XT ≥  50 điểm

    3. Lớp 10 chọn :

            - Lớp 9 có hạnh kiểm tốt , học lực giỏi hoặc khá

           - Điểm XT ≥  45 điểm

   4. Các lớp ban cơ bản :

          - Các năm học THCS có hạnh kiểm khá , tốt ; học lực từ TB khá 

          - Điểm XT ≥  30 điểm ; có xét quá trình 4 năm THCS

         - Các trường hợp khác , tỉnh ngoài ... phải qua xét duyệt BGH 

III. THỜI GIAN MUA ĐƠN DỰ TUYỂN VÀ NHẬP HỌC :

          - Nhà trường bán đơn dự tuyển từ ngày 20 tháng 6 năm 2013 

          - Nhận hồ sơ nhập học :

                    + Với học sinh tỉnh ngoài : Từ 15 tháng 6 năm 2013

                    + Với học sinh Hà nội : từ ngày 13 tháng 7 năm 2013

IV. HỌC PHÍ :

         - Học phí các lớp ban cơ bản : 950.000 đồng/tháng

         - Học phí lớp chọn và lớp chất lượng cao : tùy thuộc số học sinh/lớp .

0 Bình luận
Lên đầu
  • Chúng tôi trên