Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Thư viện tài liệu

Thời khóa biểu tháng 11 -2016 !

Từ thứ hai 31-10-2016 có điều chỉnh Thời khóa biểu ! Xin mời thầy cô xem trong file đính kèm !

File đính kèm

  Tải về
Lên đầu
  • Chúng tôi trên